Rafał Kirsch

adwokat

W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. prawem umów i zobowiązaniami, w szczególności dochodzeniem prawa w przypadku, gdy umowa nie zostanie wykonana lub została wykonana niezgodnie z jej treścią. Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowej realizacji Twojej umowy. Myślisz, że kontrahent nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania lub umowa została wykonania nienależycie, to dobrze trafiłeś!
[Więcej >>>]

Porozmawiajmy

Nie daj się oszukać przez telefon, czyli słów kilka na temat umów zawieranych na odległość

Rafal Kirsch04 czerwca 2020Komentarze (0)

Nie ulega wątpliwości, że zaostrzenie środków bezpieczeństwa związanych z panująca epidemią koronawirusa, negatywnie odbyło się na gospodarce. Spowodowało też, że duża część przedsiębiorców  postanowiła przenieść swoje biznesy do świata wirtualnego.

Niestety  na każdym rynku zdarzają się również nieuczciwie firmy, które celowo wprowadzają w błąd, licząc na nie uwagę lub naiwność drugiej strony umowy.  W skrajnych przypadkach możesz stracić dużo pieniędzy lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Co raz większą popularność zdobywają umowy zawierane na odległość, a wiec za pomocą środków elektronicznych. Jedną z takich form jest umowa zawarta przez telefon. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że zawarcie takiej umowy jest równie ważne jak zawarcie jej w formie pisemnej. Zdziwienie pojawia wraz z przesłaniem faktury do zapłaty, za rzekome usługi, których wcale nie zamawialiśmy lub nie chcieliśmy zamówić.

Wyobraź sobie taka sytuację:

masz ciężki dzień pełen pracy, spotkania biznesowe, skończenie ważnego projektu i w dodatku odbierasz mnóstwo telefonów, a podczas jednej takiej rozmowy miła pani konsultant przedstawia Ci ofertę na sporządzenie reklamy Twojej firmy, tańszego utrzymania Twojej domeny czy też dostępu do jakiegoś portalu internetowego, który aktualnie jest Ci teraz niezbędny i koniecznie musisz go posiadać.

Nie traktujesz takiej rozmowy zbyt poważnie, jesteś rozkojarzony innymi, ważniejszymi sprawami, nie kontrolujesz jej przebiegu i pod wpływem emocji zgadzasz się na skorzystanie z oferty.

Gratuluje właśnie zawarłeś umowę cywilnoprawną na odległość  😉👍

Zastanawiasz się jak do tego doszło? 😯

Otóż wystarczy, że w trakcie rozmowy zgodzisz się (nawet nie świadomie) na warunki zaproponowanej oferty, co będzie potraktowane jednoznacznie z warunkami zawarcia umowy. A po włączeniu swojej poczty elektronicznej otrzymasz potwierdzenie zawarcie umowy wraz z informacją o obowiązku zapłaty załączonej faktury.  😲😢

Czy mogę teraz odstąpić od umowy?

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i umowę na odległość zawarłeś jako konsument, to prawo przewiduje możliwość odstąpienia od takiej umowy.  Zgodnie z artykułem  27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

„konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów”.

A co, gdy jestem przedsiębiorcą?

Niestety, gdy zawarłeś umowę będą przedsiębiorcą, nie możesz skutecznie powoływać się na ustawową ochronę konsumenta. Nie znaczy to oczywiście, że od razu musisz płacić fakturę za rzekomo zamówione usługi. Jest jednak kilka sposobów by uniknąć zapłaty, lecz wymagają one również większego zaangażowania ze strony przedsiębiorcy.

Po pierwsze można umowę wypowiedzieć

To czy będzie istniała możliwość wypowiedzenia umowy, zależy od samej konstrukcji i rodzaju. Umowa może być tak sporządzona, że jej wypowiedzenie nie jest możliwe bez ponoszenia dodatkowych kosztów (np. kara umowna). Jeśli natomiast umowa dotyczy świadczenia usług, to można powołać się odpowiednie stosowanie przepisów o zleceniu. Oznacza to, że osoba dająca zlecenie może je w każdym czasie wypowiedzieć.

Po drugie można od zawarcia umowy odstąpić 

Umowne prawo odstąpienia przysługuje, o ile zostało w umowie zastrzeżone. Może być ono również ograniczone odpowiednim terminem. W przypadku, gdy takie zastrzeżenie zawarto i z niego skorzystano, umowa uważana jest za niezawartą. Natomiast to co strony umowy sobie wzajemnie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

Po trzecie można uchylić się od skutków prawnych
oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub podstępu 

Błąd oraz podstęp zalicza się do tzw. wad oświadczenia woli i mogą one występować oddzielnie, niezależnie do siebie. Błąd musi dotyczyć czynności prawnej oraz być istotny. Natomiast podstęp uważany jest jako kwalifikowana postać błędu, co oznacza, że jeśli błąd został wywołany przez drugą stronę podstępnie to nie musi on być istotny i dotyczyć czynności prawnej.

Zobacz: Niewykonanie umowy a siła wyższa.

W przypadku, gdy umowa została zawarta pod wpływem błędu lub podstępu, powinieneś złożyć pisemne oświadczeni o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli. W oświadczeniu takim najlepiej wskazać okoliczności zawarcia umowy oraz opisać na czym błąd lub podstęp polegał. Błąd będzie istotny, gdyby osoba składająca oświadczenie woli nie działała pod wpływem błędu i oceniła sprawę rozsądnie, nigdy nie złożyłaby oświadczenia o takiej treści.

***

Zarysowana problematyka rozwiązania umowy przez przedsiębiorcę przewyższa ramy niniejszego artykułu, jednak w kolejnych wpisach będę szczegółowo  omawiał  powyższe sposoby.

Podsumowanie

Niezależnie od tego czy w zawieraniu jakiejkolwiek umowy występujesz jako przedsiębiorcy, czy jako konsument zawsze należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku umów zawieranych na odległość, a wiec za pomocą wszelkiego rodzaju środków komunikacji elektronicznej takich jak telefon, faks czy Internet, poczucie ostrożności powinno być jeszcze  bardziej wyczulone. Wiadomo, nie od dziś, że lepiej zapobiegać niż leczyć 😉

W trakcie rozmowy telefonicznej należy zwrócić uwagę na sposób jej prowadzenia oraz unikać wszelkich zwrotów mogących sugerować, że jesteśmy zainteresowani przedstawioną ofertą. Najlepiej kategorycznie odmówić zawarcia umowy i przyjęcia oferty lub poprosić o przesłanie szczegółowych informacji drogą mailową.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafał Kirsch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

    Dodaj komentarz

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafał Kirsch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Następny wpis: