Rafał Kirsch

adwokat

W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. prawem umów i zobowiązaniami, w szczególności dochodzeniem prawa w przypadku, gdy umowa nie zostanie wykonana lub została wykonana niezgodnie z jej treścią. Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowej realizacji Twojej umowy. Myślisz, że kontrahent nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania lub umowa została wykonania nienależycie, to dobrze trafiłeś!
[Więcej >>>]

Porozmawiajmy

Odstąpienie, a wypowiedzenie umowy – znajdź różnice

Rafal Kirsch14 czerwca 2020Komentarze (0)

W moim ostatnim wpisie dotyczącym umów zawieranych na odległość opisywałem m. in. sposoby odstąpienia, od zawarcia takiej umowy przez przedsiębiorców. Jeśli jeszcze nie czytałeś tego artykułu to zobacz koniecznie  👉  Nie daj się oszukać przez telefon 

W dzisiejszym wpisie postaram się opisać najważniejsze różnice pomiędzy odstąpieniem, a wypowiedzeniem umowy, gdyż pojęcia te są ze sobą bardzo często mylone, co w konsekwencji może prowadzić do negatywnych prawnych, czego zapewne chciałbyś uniknąć. 

Odstąpienie i wypowiedzenie to nie synonimy ☝

Moje doświadczenie zawodowe wskazuje, że powyższe pojęcia są bardzo często traktowane jako synonimy i używa się ich zamiennie, co prowadzi do nieporozumień, gdy jedna ze stron umowy oświadcza, że z niej rezygnuje poprzez np. odstąpienie, nie mając ku temu żadnych podstaw ani przesłanek. Przepisy prawa są jednak na tyle precyzyjne, że różnicują oba te pojęcia wskazując różne sytuacje i konsekwencje prawne ich zastosowania.

Nawet w internetowym słowniku języka polskiego https://sjp.pwn.pl/ jest uwidoczniona różnica pomiędzy tymi pojęciami. I tak:

Odstąpić oznacza: 

1. odejść na bok lub cofnąć się
2. zrezygnować z czegoś
3. zrzec się czegoś na czyjąś korzyść; też: odsprzedać na korzystnych warunkach

Natomiast znaczenie wypowiedzenia to: 

1. wyrazić coś słowami, zwykle w mowie»
2. wymówić dźwięki, odpowiednio je artykułując
3. rozwiązać jakąś umowę

Wydawać by się mogło, że zarówno wypowiedzenie, jak i odstąpienie prowadzą do tego samego skutku jakim jest rozwiązanie umowy i tu uwaga☝ TAK, ALE w przypadku odstąpienia od umowy uważa się, że umowa w ogóle nie została zawarta, natomiast skutkiem wypowiedzenia jest przerwanie już trwającej jakiś czas umowy i po prostu jest sposobem jej zakończenia.

Zastanawiasz się teraz zapewne czy i kiedy możesz złożyć odstąpienia bądź wypowiedzenie umowy, z której chcesz zrezygnować. Czytaj dalej 😉👇

Odstąpienie

Klasycznym przykładem odstąpienia od umowy jest możliwość odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie  14 dni bez podania przyczyny, co wynika z ustawy o prawach konsumenta. W konsekwencji tego uważa się, że umowa ta nigdy nie została zawarta, a strony muszą zwróć sobie wzajemne świadczenia tj. konsument zwraca towar, a sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaconej ceny.

Powyższy przykład dotyczy konsumenta i umowy sprzedaży. Przepisy prawa przewidują również inne możliwości skorzystania z prawa odstąpienia.

Możliwość taką zapewnia również art. 395 k.c. ale tylko i wyłącznie pod warunkiem zastrzeżenia w umowie dla jednej lub obu stron prawa odstąpienia od umowy w oznaczonym terminie.

W razie skorzystania umownego prawa odstąpienia oczywiście również uważa się, że umowa nigdy nie została zawarta, a to co strony już sobie świadczyły w ramach tej umowy ulega zwrotowi w stanie niezmiennym.

Warto również pamiętać o konieczności wzajemnych rozliczeń. Zgodnie z przepisami  za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

W praktyce oznacza to, że strony w zależności od rodzaju umowy muszą rozliczyć wynagrodzenie proporcjonalnie do okresu świadczenia usług lub korzystanie z rzeczy. Nie jest to jednak zadanie łatwe, zwłaszcza, gdy takie rozliczenie dokonuje się w ramach umowy zlecenia czy umowy o roboty budowlane.

Prawo odstąpienia od umowy przewiduje również art. 491 k.c. w sytuacji, w której jedna ze stron umowy wzajemnej dopuszcza się zwłoki, a wiec nie wykonuje w terminie swojego zobowiązania. Jednak ten wątek wymaga szczerszego i szczegółowego omówienia, a zatem będzie on tematem osobne wpisu na blogu.

Wypowiedzenie 

Natomiast w przypadku wypowiedzenia umowy, następuje zakończenie umowy,  która już jakiś czas obowiązuje.

Wyobraźmy sobie, dwóch przedsiębiorców, którzy współpracują ze sobą, świadcząc sobie wzajemnie swoje usługi. Jeden jest producentem, a drugi sprzedawcą. Łączy ich umowa na czas nieokreślony z możliwością trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeden z naszych bohaterów chce jednak zrezygnować z dalszej współpracy, gdyż znalazł tańszego producenta. W tym celu składa producentowi wypowiedzenie umowy, które będzie miało jednak skutek dopiero za trzy miesiące.

Strony umowy mogą  dokonać również rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli oczywiście wyrażą taką wolę. Wtedy mówimy o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, co znacznie skraca czas wypowiedzenia.

Również w przypadku wypowiedzenia umowy przepisy prawa przewidują taką możliwość w przypadku określonych umów. Przykładowo zgodnie z art. 746 § 1 k.c. osoba, która dała komuś zlecenie może je w każdym czasie wypowiedzieć. Pamiętać należy jednak, że  o konieczności rozliczenia w wykonawcą, jeśli ten poniósł już jakieś koszty związane z wykonaniem zlecenia.

Konkluzja

Tytułem podsumowania należy zapamiętać, że skutkiem odstąpienia od umowy jest uznanie, że umowa nigdy nie została zawarta i obowiązek zwrotu wszystkiego tego co strony wzajemnie świadczyły. Prawo odstąpienia może (ale wcale nie musi) zostać zastrzeżone w umowie. Natomiast w przypadku opóźnienia się jednej ze strona z wykonaniem zobowiązana wzajemnego istnieje możliwość odstąpienia od takiej umowy.

Skutkiem wypowiedzenia jest z kolei zakończenie trwającej jakiś już czas umowy, bez konieczności zwrotu wzajemnych świadczeń. Zwyczaj okres wypowiedzenia jest ustalony w umowie. W przypadku jednak, gdy w umowie zawartej na czas nieokreślony brak takich postanowień,  umowa zostaje zakończona niezwłocznie po wypowiedzeniu.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafał Kirsch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafał Kirsch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: