Rafał Kirsch

adwokat

W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. prawem umów i zobowiązaniami, w szczególności dochodzeniem prawa w przypadku, gdy umowa nie zostanie wykonana lub została wykonana niezgodnie z jej treścią. Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowej realizacji Twojej umowy. Myślisz, że kontrahent nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania lub umowa została wykonania nienależycie, to dobrze trafiłeś!
[Więcej >>>]

Porozmawiajmy

siła wyższa

Paremia pacta sunt servanta mająca swoją genezę w prawie rzymskim, a oznaczająca umów należy dotrzymywać, do dziś stanowi podstawową zasadę wykonywania umów. Jej celem jest podkreślenie pewności i stabilności obrotu prawnego przy zobowiązaniach umownych. Rzeczywistość jednak często pokazuje, że zasada ta nie zawsze jest w pełni realizowana i przez wszystkich przestrzegana. I nie mam tu […]